Velkommen til Rådet

Indeklimaet i danske boliger og på virksomhederne er under pres. Og er indeklimaet ikke i orden, så er der kontant afregning for beboere og medarbejdere.

Et sundt indeklima er med andre ord en forudsætning for, at komforten og funktionaliteten og produktiviteten i bygningerne er i top, på en sundhedsmæssig korrekt måde.

 

Hvad er Rådet

Rådet for Sundt Indeklima er et uvildigt organ, der har til formål at hjælpe politiske og økonomiske beslutningstagere med at træffe afgørelser på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Samt være indeklimaets stemme over for befolkningen, beslutningstagere og fagfolk.

Rådets aktiviteter finansieres af fonde og sponsorater og Rådet er således helt fri af interesseorganisationer.

Hvem er Rådet

Rådet for Sundt Indeklima er en samling af landets fremmeste eksperter inden for indeklima. Både når vi taler om sundhed for mennesker og for bygninger.

Arbejdet i rådet er ulønnet og rådsmedlemmerne stiller deres viden til rådighed, for at sikre det sunde indeklima ikke bliver taberen i en tid med øgede krav om bygningernes tæthed og anvendelsen af nye byggematerialer, som der ikke er langtidserfaringer med.