PDF

Konference om Sundt Indeklima 2014

Tirsdag den 17. juni 2014 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Hvordan opnår man et sundt indeklima samtidig med at man foretager energi¬renoveringer?

Hvad er energiministeriets bud på kombinationen af energirenoveringer og det sunde indeklima?

Hvilke faktorer er afgørende for om et indeklima er sundt?

Kom og få gode råd og få din viden opdateret om det sunde indeklima og deltag i debatten.

Program (forbehold for ændringer):

kl.  9:30 - 10.00 Registrering og kaffe
kl. 10.00 - 10.15 Velkomst ved formanden for Rådet, professor Torben Sigsgaard
kl. 10.15 - 11.00 Hvordan sikrer vi et sundt indeklima i energirigtige bygninger?
Kontorchef i Bygningsstyrelsen Mette Odgaard Mylin
kl. 11.00 - 11.30 Indeklimaets økonomiske aspekter. Direktør, vicedekan Lars Christoffersen
kl. 11.30 - 12.00
Hvad betyder indeklimaet for vor sundhed? Professor Torben Sigsgaard
kl. 12.00 - 13.00 Frokost
kl. 13.00 - 13.30 Kan vi være vore skoler bekendte? Professor Geo Clausen
kl. 13.30 - 14.00 Kan allergiske beboere tåle at opholde sig indendørs? Direktør Thorkild Kjær
kl. 14.00 – 14.30 Oplæg til generel debat  ”Mulighedernes Verden”. Direktør Christen Galsgaard. Der er en hurtig udvikling i antallet af gode eksempler på DET MULIGES KUNST og håndværk, hvor der opnås sammenhængende resultater af bestræbelser for energirenovering og sikring af sundt indeklima.
kl. 14.30 - 15.00 Pause
kl. 15.00 - 16.45 Debat
kl. 16.45 - 17.00 Afrunding

Ønsker du at deltage på konferencen, bedes du kontakte Gunnar Langkilde (Sekretær).

Præsentationer fra konferencen - PDF

Rådet for Sundt Indeklima - Første Hindsgavlmøde 17. juni 2014, Torben Sigsgaard

Strategi for energirenovering af bygninger - Mette Odgaard Mylin

Indeklimaets økonomiske aspekter - Lars D. Christoffersen

Indeklima og helbred - Torben Sigsgaard

Kan vi være vores skole bekendt? - Geo Clausen

Kan allergiske beboere tåle at opholde sig indendørs? - Thorkil Kjær

Hvad sætter udviklingen I gang - Christen Galsgaard