PDF

De 10 udvalgte indeklimaråd

  • Luft ud flere gange dagligt (5 – 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov.
  • Indreguler ventilationen og vedligehold ventilationssystemerne.
  • Tør ikke dit tøj i boligen.
  • Luft grundigt ud efter badet.
  • Hav en jævn og passende temperatur i alle rum.
  • Få udbedret vandskader omgående.
  • Anvend få og sundhedsmærkede rengøringsmidler.
  • Ryg IKKE indendørs.
  • Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent.
  • Gør hovedrent en gang om året