PDF

Rådet for Sundt Indeklima er nu en realitet

Indeklimaet er kommet på dagsordenen – igen!  Indeklimaet har i nogle år været næsten glemt i byggeriet, men nu er rammerne for ”Rådet for Sundt Indeklima” lagt.

Rådet er et uafhængigt organ med kendte indeklimaforskere, videnskabsfolk, læger og ingeniører, som over for befolkningen, beslutningstagere og fagfolk vil være en ”stemme for indeklimaet”.

Starten på rådets arbejde markeres i november med en konference for interessenter, hvorefter rådets informative og rådgivende arbejde sættes i gang.

I flere år har der været tanker fremme om at oprette ”Rådet for Sundt Indeklima” – og i brancheforeningen  Dansk Ventilation  (DV)blev emnet behandlet i en arbejdsgruppe, hvorefter DV sammen med Foreningen af Ventilationsfirmaer (FAV) satte en undersøgelse i gang, der skulle kortlægge de barrierer, som der til stadighed findes hos bygherrer og  byggeriets parter, når befolkningen skal sikres et godt og sundt indeklima i boliger, på arbejdspladser og i institutioner. Denne undersøgelse pegede på nødvendigheden af at etablere et uafhængigt råd – og de nødvendige midler til starten blev fremskaffet, bl.a. via et sponsorat.

Rådet er et tværfagligt, upolitisk og uafhængigt råd, der har til formål at fremme et sundt indeklima i for befolkningen på basis af faglig viden. Rådet vil beskæftige sig med de væsentlige faktorer for et  sundt indeklima:

 • Luftkvalitet
 • Ventilation
 • Fugt-Mikrobiologi
 • Termisk indeklima
 • Lys
 • Støj
 • Stråling

Som forholdene er i dag, må sundheden betale prisen for en manglende koordinering af viden om indeklimaet. Rådet vilr især markere sig ved:

 • Indspark i tide for at undgå forringelser af indeklimaet
 • Påvirkning af lovgivningen
 • Påvirkning af forvaltningen til en bedre koordination mellem myndigheder
 • Beskrivelse af gode løsninger til fremme af  et sundt indeklima

Rådet består af følgende eksperter:

- Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet – formand
- Geo Clausen, Internationalt Center for Indeklima og Energi, DTU – næstformand
- Per Heiselberg, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
- Thorkil Kjær, Astma - Allergi Danmark
- Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
- Kenneth Karlsson,  Management Engineering, DTU
- Ronald Dahl, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
- Lars D. Christoffersen, Alectia, Rådgivende Ingeniører
- Christen Galsgaard, Dansk Ventilation
- Gunnar Langkilde, DTU, sekretær for Rådet.

Med etableringen af Rådet er brancheforeningen Dansk Ventilation ikke længere funktionelt sekretariat for Rådet, der med sin egen sekretærfunktion er uafhængig af enhver interesseorganisation.

Fastlæggelsen af den langsigtede strategi for Rådet vil ske ved Rådets møde i november. Samtidig markeres etableringen af Rådet ved en indbudt konference for indeklimaets interessenter, som består af en bred skare af fagfolk inden for sundhedssektoren, forskningen, politikere og myndigheder.

Resultaterne fra mødet vil blive offentliggjort, når hele projektet om ”Rådet for Sundt Indeklima” er helt klart til at blive en realitet, til glæde for sundhed, trivsel og økonomi i det danske samfund.