PDF

Reaktioner på Hindsgavl Slot

Godt 50 inviterede deltog i Rådet for Sundt Indeklimas konference på Hindsgavl Slot den 17. juni, hvor rådet for første gang officielt inviterede til dialog om indeklima og om rådets arbejde og mission. Efter konferencen talte vi med nogle af deltagerne, for at få nogle af deres umiddelbare reaktioner på indeklimadagen i det fynske.

Mia Fredholm Jørgensen, bygningskonstruktør hos Kommunale Ejendomme i Vejle Kommune:

- Jeg var især glad for de mange indlæg og gode slides, der satte nogle tanker i gang hos mig. Især oplægget om skoler var interessant, fordi det er det jeg arbejder meget med lige i øjeblikket og her blev jeg opmærksom på nogle nye undersøgelser af indeklimaet på skoler, som jeg ikke var opmærksom på eksisterede. Så det var umiddelbart brugbart for mig, siger Mia Fredholm Jørgensen, der ikke er i tvivl om, at Rådet for Sundt Indeklima har en eksistensberettigelse.

- Det viste de to første indlæg jo på bedste vis, for de to indlæg modsagde hinanden. Og begge oplægsholdere havde jo ret i det de sagde, ud fra den kontekst de talte fra. Så rådet har helt klart en opgave i at filtrere og sortere al den viden der findes på området og få den kanaliseret ud til de rigtige mennesker.

Lene Mølholm, indeklimakonsulent hos Orbicon:

- Jeg gik fra Hindsgavl med fornemmelsen af, at jeg har været med til et arrangement, der førte os ind i fremtiden og var med til at udpege, hvilke områder vi skal have fokus på, indenfor indeklimaområdet. Og så sad jeg med en følelse af: Yes, endelig sker der noget, der kan være med til at sætte fokus på, hvor vigtigt indeklimaet er for os alle sammen og som også kan være med til at vi får et øget fokus på, at prioritere indeklimaet højere.

- Som jeg ser det, så er der nok for Rådet for Sundt Indeklima at tage fat på. Deres viden skal formidles både til beslutningstagerne og helt ud til den enkelte familie og HR-afdelingerne på virksomhederne. For skal der for alvor ske ændringerne, så skal vi have de to grupper til at holde hinanden fast på, at det her er noget vi vil.

Jørgen Hammer Sørensen, fmd. for udvalget for teknik og miljø i Mariager Fjord Kommune:

- Jeg synes det var en utroligt spændende og utroligt lærerig dag. Jeg fik en masse indsigt som gør det lettere for mig, når jeg fremadrettet skal agere i større byggesager, hvor indeklima jo er vigtigt. Som politiker med begrænset kendskab til noget så fagspecifikt, så var der virkeligt noget at komme efter og jeg synes egentlig, at alle politikere, der sidder i de kommunale teknik & miljøudvalg og boligkommisioner burde deltage i sådan et arrangement. Jeg synes det var rart, at oplægsholderne spændte bredt og kom med meget forskellige synsvinkler. Der blev ikke bare prædiket én religion, men kom en masse forskellige nuancer ind over. Det blev jeg meget klogere af.

Billeder fra Hindsgavl


Formand for Rådet for Sundt Indeklima Torben Sigsgaard og Direktør Peter Hermansen


Kontorchef i Byggestyrelsen Mette Odgaard Mylin


Lars D. Christoffersen - Direktør, Vicedekan DTU DIPLOM


Thorkild Kjær - Adm. Direktør Astma-Allergi Danmark


Christen L Galsgaard - Direktør, Dansk Ventilation