PDF

Christen L. Galsgaard

Rolle i Rådet: Medlem af rådet

Uddannelsestitel: Anlægsingeniør

Jobfunktion og sted: Direktør – Dansk Ventilation

Telefon: +45 5783 0909
Mobil: +45 2010 1977
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresse: Wilstersvej 6 4180 Sorø

Indgang til indeklima:
Som adm. Dir i et stort landsdækkende installationsfirma, med ventilations som hovedaktivitet, beklædte jeg en del tillidsposter på organisationsniveau. Herigennem var jeg initiativtager til en række tvær industrielle aktiviteter, hvoraf Vent-Ordningen er meget kendt.

Yderligere lagde vi grunden til en VQ ordning, der nu er overhalet af den kommende DS 3090 Commissioning Standard for tekniske installationer.

Ventilation er – ret beset – ”Indeklima” tekniske installationer. Vi var i stort omfang, engagerede i de initiativer – hvor Byggestyrelsen – samarbejdede med installationsentreprenører og industrien, for at fremme energioptimeringen, SAMTIDIG med der blev sikret sunde indeklimaforhold.

Med den tekniske baggrund og det erhvervsmæssige sigte på lønsomheden i de endelige resultater, har min karrierevej igennem de seneste 20 år været kendetegnet af utallige eksempler på, at det er muligt, og det er i utallige analyser og forskningsprojekter, blevet dokumenteret at det er lønsomt. Rent samfundsøkonomisk er det demonstreret så lønsomt, at det er uforståeligt at det danske samfund ikke får realiseret disse gevinster meget hurtigere.

Interesseområder inden for indeklima:
Vores danske samfund besidder en så stor viden på videnskabeligt plan, og har opbygget enorme erfaringer med at installere optimale indeklima installationer, der er suverænt i toppen af den globale formåen. Vi har erfaret at vores samlede viden er så anset at vi opnår taletid overalt, og vi får vores synspunkter med i alle principielle EU debatter om indeklimaet.

Vi har som branche for Indeklimaet, i det brede perspektiv – fra forskere – over produktudviklere, producenter, rådgivere, installatører til bygherren som er køberen af en bygning med et indeklima, en udfordring med at få nyttiggjort denne position.

Vi har det samarbejde mellem parterne der kan bruges til at forbedre indeklimaet, på næsten alle områder.

Vi har en global markedsplads for synspunkter, viden og produkter, der allerede nu er store behov for at få installeret. På sigt stiger dette behov eksplosivt, som følge af alle energirigtige initiativer, med bygninger, kræver øget tæthed i samtlige bygninger.  Uanset om det er varmen eller køligheden der skal bevares på det energirigtige niveau, så skal alle bygninger have et sundt indeklima, for de mennesker der bor, eller arbejder i dem.

Relevante links:
www.danskventilation.dk