PDF

Lars Gunnarsen

Rolle i Rådet: Medlem af Rådet

Uddannelsestitel: Civilingeniør, Ph.D.

Jobfunktion  og sted: Professor, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Telefon: 9940 2395
Mobil: 2360 5696
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresse: A C Meyers Vænge 15, DK-2450 København SV

Indgang til indeklima:
Mennesker opholder sig inden døre i en dominerende del af deres livstid. Indeklimaets kvalitet har dermed afgørende betydning for menneskers velvære, trivsel, sundhed, komfort og produktivitet. Videngrundlaget om, hvordan man mest effektivt i forhold til udgifter og miljøbelastninger kan bygge, drive og genanvende bygninger med et godt indeklima, er dog utilstrækkeligt. For mig er det derfor et motiverende arbejde at bidrage til et forbedret videngrundlag om, hvordan indeklimaets kvalitet bliver høj i boliger, kontorer og institutioner.

Interesseområder inden for indeklima:
Jeg har særlig interesse for menneskers behov for godt indeklima i boliger, kontorer og institutioner. Herunder har jeg særligt fokus på adfærd, ventilationsforhold, partikelforurening, den oplevede indeklimakvalitet og emission af farlige stoffer fra aktiviteter, byggevarer og møbler.

Relevante links:
www.sbi.dk/gunnarsen
www.skimmel.dk
www.mitindeklima.dk
www.sbi.dk/pcb
www.cisbo.dk