PDF

Fire ud af ti danskere er utilfredse med indeklimaet på jobbet!

I en tid, hvor der snakkes om mere vækst i danske virksomheder, vil det være oplagt at plukke de lavthængende indeklima-frugter, siger Rådet for Sundt Indeklima.

Indeklimaet i de danske virksomheder lader betydeligt tilbage at ønske. I hvert fald viser en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Megafon på vegne af Rådet for Sundt Indeklima, at 38 pct af danskerne er utilfredse med indeklimaet på deres arbejdsplads. Og det burde man måske være opmærksom på som politikere i en tid, hvor der snakkes om tiltag, der skal give øget vækst i Danmark. For optimering af indeklimaet kan i den sammenhæng være en lavthængende frugt, påpeger professor ved DTU, Geo Clausen, der sidder med i det nystiftede råd.

- Vi har flere forsøg der viser en direkte sammenhæng mellem dårligt indeklima og fald i menneskets ydeevne. Afhængigt af forholdene, så koster det mellem fem og ti pct af ydeevnen, hvis indeklimaet ikke er optimalt. Så hvis vi ser konservativt på det og siger fem pct, så er det stadigvæk en hel del som virksomhederne går glip af hen over et helt arbejdsår, siger Geo Clausen.

En af de helt store syndere i undersøgelsen er de efterhånden meget udbredte storkontorer, hvor medarbejderne sidder i store, åbne kontormiljøer.

- Som mennesker har vi meget individuelle behov til, hvad der er optimalt for hver enkelt. En vil gerne have det varmt og en anden koldt. Står den midt i mellem er det ikke godt for nogen af dem og den manglende mulighed for at kunne kontrollere og ændre forholdene selv, er en af de ting respondenterne fremhæver i Megafon-undersøgelsen, siger Geo Clausen.

Indeklimaet har i det hele taget trange kår i Danmark. Samme Megafon-undersøgelse viste, at hver femte dansker er utilfreds med indeklimaet i egen bolig, og derfor har man nu stiftet Rådet for Sundt Indeklima, der ifølge rådets formand Torben Sigsgaard, professor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, vil være indeklimaets stemme og talerør.

- Indeklimaet er virkeligt under pres i øjeblikket. På grund af jagten på energibesparelser er der en ny runde stramninger af reglerne for isolering og energirenovering på vej, og der råber vi vagt i gevær. Da man gjorde det sidst var indeklimaet den store taber, og det tog flere årtier at få det rettet op. Det må ikke ske igen, siger Torben Sigsgaard.

- Vi har allerede masser af undersøgelser der viser, at ventilationen samlet set er mangelfuld i privat boligbyggeri. Så der er brug for at gøre noget ved dette, specielt når vi begynder at stramme kravene til isolering og tætning af boligerne. Det andet er den sikre vej til dårligt indeklima og øget sygelighed, og så vil markant flere end hver femte være utilfredse med indeklimaet hvor de bor. Og det med god grund, siger Torben Sigsgaard.

- Indeklimaet er vigtigt og stadigt vigtigere, for vi opholder os mere og mere inden døre. En stor del af danskerne tilbringer cirka 90 pct af døgnet indendørs, og er sat på spidsen kun ude, når de fragter sig mellem hjemmet og arbejdet og tilbage igen. Det vil vi gerne gøre beslutningstagerne opmærksomme på, siger Torben Sigsgaard. Rådet for Sundt Indeklima er sammensat af indeklimaeksperter fra universiteterne i Danmark, producent-organisationer og interesse-organisationer som eksempelvis Astma-Allergi Danmark

Derfor har Rådet for Sundt Indeklima kaldt til konference om indeklimaet på fynske Hindsgavl tirsdag den 17. juni, hvor en række af landets fremmeste indeklimaeksperter vil opridse rigets tilstand – og komme med bud på, hvordan vi som samfund kommer nogle skridt i den rigtige retning.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Geo Clausen, professor på Center for Indeklima og Energi på DTU, på mobil 3177 0603

Torben Sigsgaard, professor og fmd. for Rådet for Sundt Indeklima, på mobil 2899 2426

Læs mere om Rådet for Sundt Indeklima – og se program for konferencen på Hindsgavl – på rådets hjemmeside www.rfsi.dk