PDF

Mia Kruse Rasmussen

Mia Kruse Rasmussen

Rolle i Rådet: Medlem af Rådet

Uddannelsestitel: Cand.mag i antropologi

Jobfunktion  og sted: Specialist anthropologist, Alexandra Instituttet

Mobil: 24 66 47 98
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresse: Aabogade 34, 8200 Aarhus N

Indgang til indeklima:
Jeg arbejder på en række nationale og internationale energi- og indeklimaprojekter. Her bidrager jeg med viden om det komplekse samspil mellem mennesker, teknologi/materialitet og omgivelser og undersøger, hvordan indeklima erfares, italesættes og praktiseres i folks dagligdag.

Interesseområder inden for indeklima:
Jeg er særligt optaget af sammenhængen mellem hverdagspraksisser, adfærd og indeklima, og hvordan vi kan arbejde med at understøtte et sundt indeklima.

Relevante links:

www.alexandra.dk/mia.kruse