PDF

Torben Sigsgaard

Rolle i Rådet: Formand

Uddannelsestitel: Læge, PhD

Jobfunktion og sted: Professor Institut f Folkesundhed Sektion for Miljø, Arbejde & Sundhed Aarhus Universitet

Telefon: 8716 8013
Mobil: 2899 2426
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adresse: Bartholin Allé 2 DK-8000 Aarhus C

Indgang til indeklima:
Mangeårig forskningsinteresse i indeklimaets betydning for helbred.

Interesseområder inden for indeklima:
Biologiske kemiske eksponeringers betydning for helbred blandt raske og blandt sårbare grupper.

Relevante links:
www.cisbo.dk
www.mil.au.dk
http://ph.au.dk/forskning/forskningsomraader/miljoe-og-luftveje/